Złoty Sponsor


                    Srebrny Sponsor

SZANOWNI PAŃSTWO,


W imieniu własnym i Zespołu Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM, Poradni Immunologicznej Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Geriatrii SU oraz Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, serdecznie zapraszam do udziału  w IX Krakowskim Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej.  

Ze względu na duże zainteresowanie zagadnieniem interdyscyplinarnej jednostki chorobowej jaką jest pokrzywka, aspekty praktyczne diagnostyki i leczenia zostaną przedstawione przez: alergologa, dermatologa, immunologa i endokrynologa. Ponadto zostanie zaprezentowany temat obrzęku naczynioruchowego alergicznego i niealergicznego, w tym wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE). W drugiej części Sympozjum wykłady będą poświęcone zagadnieniom wpływu zanieczyszczenia środowiska na występowanie chorób alergicznych oraz nowoczesnym metodom diagnostyki alergologicznej. W ramach wykładów będą również prezentowane przypadki kliniczne. To co nas wyróżnia spośród innych sympozjów, to publikacja wykładów prezentowanych podczas konferencji w postaci prac poglądowych lub oryginalnych w grudniowym numerze Przeglądu Lekarskiego, który otrzymają wszyscy uczestnicy naszego sympozjum.

Serdecznie zapraszam w grudniu do Krakowa na tradycyjne przedświąteczne spotkanie naukowe.

W oczekiwaniu na Państwa przybycie

Ewa Czarnobilska

Przewodnicząca Patronów Merytorycznych

oraz

KOMITET NAUKOWY

Dr hab. med. Ewa Czarnobilska, profesor UJ – Przewodnicząca

Dr hab. biol. Dorota Myszkowska – Z-ca Przewodniczącej

Dr n. med. Magdalena Strach

Dr n. med. Marcel Mazur

Mgr Iwona Jaros – Sekretarz

PATRONI MERYTORYCZNI

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJCM, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Przewodnicząca - dr hab. med. Ewa Czarnobilska, profesor UJ

Poradnia Immunologiczna Oddziału Klinicznego Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Kierownik prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

BIURO ORGANIZACYJNE

Symposium Cracoviense

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3

tel. 12 422-76-00, fax 12 421-38-57

e-mail: agnieszka.bryk@symposium.pl; www.symposium.pl

Alior Bank o/Kraków ul. Karmelicka 28, Kraków

77 2490 0005 0000 4530 9032 2768

opłatę rejestracyjną   należy wpłacić na konto Symposium Cracoviense jw.

z dopiskiem: Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej

Rejestracja rozpoczyna się od 1.05.2017, liczba miejsc ograniczona!