[1] Autorzy[2] Cel[3] Material i metoda[4] Rezultaty[5] Wnioski

ROPNIE MóZGU JAKO POWIKłANIE NIELECZONEGO PRZEWLEKłEGO ZAPALENIA UCHA śRODKOWEGO

Material i metoda

Jedną z przyczyn ropni mózgu może być bezpośrednie szerzenie się zapalenia ze struktur ucha środkowego, dlatego podczas interpretacji badania u chorego z ropniem zawsze należy szukać miejscowej przyczyny infekcji. Najlepszą metodą diagnostyczną jest MR z podaniem kontrastu dożylnie, natomiast przy braku dostępności badania metodą z wyboru jest  badanie TK z kontrastem. Przedstawiamy przypadek 23 letniego mężczyzny przyjętego do izby przyjęć z powodu pierwszego epizodu padaczki. W wykonanym Tk głowy stwierdzono prawidłowy obraz struktur mózgowia, zmiany zapalne ucha środkowego i zewnętrznego oraz wyrostka sutkowatego lewego. Rozpoznano oraz leczono  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - pacjent po 5 dniach przerwał leczenie.  Po 2 tygodniach chory powtórnie hospitalizowany w stanie ciężkim z objawami zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym infekcją ucha środkowego lewego. W następnym badaniu TK głowy stwierdzono owalny obszar hypodensyjny na granicy płata skroniowego i ciemieniowego odpowiadający wczesnej fazie tworzącego się ropnia z efektem masy oraz obrzękiem lewej półkuli mózgu. Następnie w kontrolnym badaniu Tk z kontrastem uwidoczniono obrączkowate wzmocnienie wyżej wymienionej zmiany z rozległym palczastym obrzękiem potwierdzające rozpoznanie- ropnia. W kolejnych badaniach kontrolnych stwierdzono dalszą progresję zmian. W procesie leczenia wykonano radykalną operację ucha środkowego oraz zabieg neurochirurgiczny usunięcia ropnia. Po tym zabiegu w miejscu kraniotomii lewej okolicy skroniowej doszło do wtórnej przepukliny struktur lewej półkuli mózgu. Obecnie chory hospitalizowany w oddziale IT - bez kontaktu,  wydolny krążeniowo-oddechowo z tetraplegią. 

Fig.1. Tk bez kontrastu 14.10.2012r - obraz mózgowia bez zmian.
Tk bez kontrastu 14.10.2012r - obraz mózgowia bez zmian.
Fig.2. Tk bez kontrastu 14.10.2012r - zmiany zapalne struktur ucha wewnętrznego.
Tk bez kontrastu 14.10.2012r - zmiany zapalne struktur ucha wewnętrznego.
Fig.3. Tk bez kontrastu 30.10.2012r - wczesna faza tworzącego się ropnia z efektem masy oraz obrzękiem lewej półkuli mózgu.
Tk bez kontrastu 30.10.2012r - wczesna faza tworzącego się ropnia z efektem masy oraz obrzękiem lewej półkuli  mózgu.
Fig.4. Tk kontrolne z kontrastem dnia następnego 31.10.2012r.
Tk kontrolne z kontrastem dnia następnego 31.10.2012r.
Fig.5. Tk kontrolne z kontrastem - 02.11.2012r.
Tk kontrolne z kontrastem - 02.11.2012r.
Fig.6. Tk kontrolne bez kontrastu 28.11.2012r - Stan po kraniotomii kości czołowej i ciemieniowej lewej z obecnością przepukliny lewej półkuli mózgu.
Tk kontrolne bez kontrastu  28.11.2012r -  Stan po kraniotomii kości czołowej i ciemieniowej lewej z obecnością przepukliny lewej półkuli mózgu.
Fig.7. Tk kontrolne bez kontrastu 28.12.2012r - obszar krwotoczny w przepuklinie.
Tk kontrolne bez kontrastu  28.12.2012r - obszar krwotoczny w przepuklinie.
Fig.8. Tk kontrolne bez kontrastu 21.01.2013r - dalsza progresja obszaru krwotocznego.
Tk kontrolne bez kontrastu  21.01.2013r - dalsza progresja obszaru krwotocznego.
Fig.9. Tk kontrolne bez kontrastu 04.04.2013r - Regresja obszaru krwotocznego z dużym obszarem malacyjnym.
Tk kontrolne bez kontrastu  04.04.2013r - Regresja obszaru krwotocznego z dużym obszarem malacyjnym.
<< Cel Rezultaty >>
Net Wizards