World Seed Congress - Kraków 27-29.05.2015. - 1600 uczestników

Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Nasiennictwa, który odbył się w dniach 27-29 maja 2015 roku w Krakowie, dla ponad 1600 uczestników z 62 krajów, pragnę potwierdzić, że firma Symposium Cracoviense Sp z o.o. z pełnym profesjonalizmem i wysoką jakością i rzetelnością zapewniła przygotowanie i realizację kongresu. (...) Wg opinii kilkuset uczestników, którzy odpowiedzieli na przesłane ankiety satysfakcji, był to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy kongres w kilkudziesięcioletniej historii ich organizacji.  

dr Karol Marciniak - Prezes Polskiej Izby Nasiennej

41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 2-4 czerwca 2016, Kraków, 1900 uczestników

Organizację logistyczną tej najważniejszej i największej imprezy polskiego środowiska radiologicznego powierzyliśmy firmie Symposium Cracoviense. Firma z powierzonego zadania wywiązała się znakomicie, a Zjazd uzyskał wręcz entuzjastyczne oceny. Co bardzo ważne również goście zagraniczni bardzo wysoko ocenili poziom organizacyjny, a byli wśród nich prezydenci European Society of Radiology oraz Radiological Society of North America – dwóch najważniejszych towarzystw radiologicznych na świecie.

Prof. dr hab. Andrzej Urbanik – Kierownik Katedry Radiologii UJ CM, Prezes Zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, 11-14 października 2017, Kraków

Jako Organizator międzynarodowego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbył się w Krakowie w terminie: 11-14 października 2017 roku, pragnę zarekomendować firmę Symposium Cracoviense Sp. z o.o. jako w pełni profesjonalnego i rzetelnego partnera w organizacji konferencji. (...) Dzięki staraniom Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Kongres stał się wielkim sukcesem, co zostało ujawnione w podziękowaniach od uczestników. Z pełną odpowiedzialnością potwierdzam że wszystkie powierzone zadania zostały wykonane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły oraz pragnę polecić usługi firmy Symposum Cracoviense Sp. z o.o. innym organizatorom podobnych wydarzeń.

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski - Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - 11-14.05.2016 - Wrocław - 1500 uczestników

10 Spring Symposium  of European Academy of Dermatology and Venereology - 23-25.05.2013. Kraków - 1800 uczestników

Z wielką przyjemnością udzielam pełnych rekomendacji firmie Symposium Cracoviense, z którą Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu współpracują od szeregu lat. Wraz z Symposium Cracoviense organizowaliśmy dwa zjazdy ogólnopolskie PTD oraz 10 Sympozjum EADV. Symposium Cracoviense to firma profesjonalna, posiadająca w pełni wykwalifikowany zespół. Organizacja w/w zjazdów przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze. Na szczególną uwagę zasługuje artystyczny, wysublimowany gust organizatorów, rzetelność organizacji i pełna przejrzystość finansowa.

Prof. dr hab Jacek Szepietowski - Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu

66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP) - 31.08.-4.09.2015. Warszawa - 1200 uczestników

Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 66 Zjazdu EAAP, który odbył się w dniach 31.08.-4.09.2015. na terenie kampusu SGGW w Warszawie pragnę potwierdzić, że firma Symposium Cracoviense Sp z o.o. z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością zapewniła przygotowanie i realizację Zjazdu. Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Zootechniczne. W wydarzeniu wzięło udział prawie 1200 uczestników z 60 krajów.(...) Z pełną odpowiedzialnością mogę rekomendować usługi firmy Symposium Cracoviense innym organizatorom podobnych wydarzeń. Organizacja tak dużego kongresu wymaga profesjonalnej usługi, z której rekomendowana Firma w pełni się wywiązała.

Prof dr hab Roman Niżnikowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

21st World  Simmental - Fleckvieh Congress - 24-27.08.2016 Rzeszów, Arłamów - 300 uczestników

Jako Organizator 21. Światowego Kongresu Hodowców Bydła Simentalskiego, międzynarodowego kongresu, który odbył się w Rzeszowie i Arłamowie w dniach 24-27 sierpnia 2016 roku, pragnę zarekomendować firmę Symposium Cracoviense Sp z o.o. jako w pełni profesjonalnego i rzetelnego partnera w organizacji konferencji (...). Dzięki staraniom Symposium Cracoviense, Kongres stał się wielkim sukcesem na arenie międzynarodowej, co zostało ujawnione w wielu listach gratulacyjnych od członków krajów związkowych. Powodzenie tego spotkania wpłynęło również na wzrost prestiżu i umocnienie pozycji Polskiego Związku w strukturach światowych. 

Edgar Beneš - Prezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego

V, VI, VII, VIII, IX, X Sympozjum "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych" Kraków, grudzień 2006 do 2016, 300-500 uczestników

Firma Symposium Cracoviense z profesjonalizmem zapewniła obsługę organizacyjną i finansową Sympozjom. Z należytą starannością realizowała program Sympozjów wraz z atrakcyjną ofertą spotkań po obradach. Uczestnicy wyrażali zadowolenie z obsługi ich zakwaterowania i sprawnych czynności rejestracyjnych oraz wystawiania dokumentów finansowych. Zadbano o ciekawą oprawę graficzną materiałów konferencyjnych i oprawę plastyczną samych obrad i imprez towarzyszących.  

Prof. dr hab Magdalena Durlik - Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

ICAR 2015 Technical Workshop, 10-12 czerwca 2015, Kraków, 400 uczestników

Jako Organizator ICAR 2015 Technical Workshop pragnę zarekomendować firmę Symposium Cracoviense jako w pełni profesjonalnego I rzetelnego partnera w organizacji konferencji. Do zadań Symposium Cracoviense należała realizacja zadań: utworzenie strony internetowej zjazdu, przygotowanie oprawy graficznej, druk materiałów konferencyjnych, rejestracja uczestników, obsługa finansowa, koordynacja programu i budżetu, organizacja recepcji zjazdu, rezerwacja i aranżacja sal konferencyjnych, organizacja wystaw, zakwaterowania, wycieczek technicznych, wydarzeń socjalnych, transportu, usług gastronomicznych, tłumaczeń symultanicznych. Z pełną odpowiedzialnością mogę potwierdzić wykonanie powyższych zadań z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły oraz polecić usługi firmy Symposium  Cracoviense innym organizatorom podobnych wydarzeń. 

Ewa Kłębukowska – Dyrektor, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

7th Forum Acusticum, 7-12 września 2014, Kraków, 750 uczestników

Pragnę potwierdzić, że firma Symposium Cracoviense z pełnym profesjonalizmem i wysoką jakością oraz rzetelnością zapewniła przygotowanie i realizację konferencji. Zakres usług wykonanych przez firmę obejmował: rejestrację uczestników, wystawców, obsługę finansową, rezerwację zakwaterowania i wycieczek, rezerwację i aranżację sal konferencyjnych, organizację wydarzeń socjalnych, organizację recepcji kongresu, zapewnienie usług gastronomicznych, transport uczestników, oprawę graficzną i logistyczną. Wyrażamy podziękowanie firmie Symposium Cracoviense za współpracę i polecamy jej usługi w zakresie organizacji konferencji naukowych.

Dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. AGH, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 6-8 czerwca 2013, Wrocław, 1500 uczestników

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 40 Zjazdu PLTR pragnę serdecznie podziękować Symposium Cracoviense za znakomitą organizację Zjazdu. W powszechnej opinii Zjazd stał na najwyższym europejskim poziomie i wyznaczył nowe standardy na następne tego typu wydarzenia. Do takiej opnii przyczynił się w olbrzymiej mierze Państwa profesjonalizm i zaangażowanie przy organizacji Zjazdu. Mam nadzieję, że będę miał okazję współpracować z zespołem Symposium Cracoviense także przy innych wydarzeniach. 

Prof. dr hab. Marek Sąsiadek - Prezydent 4o Zjazdu PLTR, Prezes Zarządu PLTR

European Society of Paediatric Nephrology Annual Scientific Meeting, 6-8 września 2012, Kraków, 600 uczestników

Opinie uczestników konferencji, która odbyła się  we wrześniu 2012 roku były jednoznaczne: Best ever! Doskonała organizacja, wyśmienity catering, dbałość o każdy szczegół spotkań, miła obsługa, profesjonalnie przygotowane materiały informacyjne, aranżacja scen, dekoracja, ciekawy program socjalny. Symposium Cracoviense czerpie całe bogactwo Krakowa i dzieli się nim z uczestnikami każdego spotkania. Rzecz nie bez znaczenia, skoro większość naukowców chce ponownie tu wracać i dać się zaskoczyć czymś nowym. By tak się działo, organizator musi jednak być z „górnej półki”. W mojej opinii P.T. zespół Symposium Cracoviense to przykład ludzi profesjonalnie i rzetelnie rozwiązujących trudne zadania i stawiających czoła wyzwaniom. Współpracę z S.C. i wspólne dotychczas osiągnięcia poczytuję sobie za zaszczyt. 

Prof. dr hab. Jacek Antoni Pietrzyk – Kierownik Kliniki Nefrologii i Zakładu Dializ Katedry Pediatrii UJ CM

26th European Conference on Solid-State Transducers EUROSENSORS 2012, 9-12 września 2012, Kraków, 500 uczestników

Firma Symposium Cracoviense z pełnym profesjonalizmem, wysoką jakością i rzetelnością zapewniła obsługę finansową oraz organizacyjną konferencji. Zakres usług wykonanych przez firmę obejmował między innymi przygotowanie i kontrolę budżetu, rejestrację oraz obsługę finansową uczestników, rezerwację i zakwaterowanie uczestników, organizację sekretariatu konferencji, rezerwację i aranżację sal konferencyjnych, organizacja konferencyjnych wydarzeń socjalnych, w tym uroczystej kolacji w Kopalni Soli Wieliczka, opracowanie i wykonanie oprawy graficznej konferencji, organizację i zapewnienie usług gastronomicznych, transport uczestników na uroczystą kolację oraz organizację wydarzeń okołokonferencyjnych oraz stanowisk wystawienniczych. Wszystkie te usługi zostały wykonane z najwyższą starannością przy wzorcowej współpracy z Organizatorami konferencji Eurosensors 2012. Wyrażamy podziękowania firmie Symposium Cracoviense za współpracę oraz polecamy jej usługi w zakresie organizacji konferencji naukowych.

Prof dr hab inż Jan Dziuban - Przewodniczący Konferencji Eurosensors

Dr hab inż Rafał Walczak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Eurosensors 2012     


Sympozja Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w alergologii i pneumonologii"  listopad każdego roku, Kraków, 600-1100 uczestników

Na sukces organizacyjny Sympozjów Naukowo- Szkoleniowych nt. "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" które odbywają się corocznie w Krakowie, składa się praca wielu ludzkich umysłów, dziesiątek pracowitych rąk, ofiarności sponsorów, dobór najciekawszych problemów naukowych w dziedzinie alergologii i pneumonologii, udział wybitnych specjalistów, organizacja niepowtarzalnych spotkań towarzyskich, urok miasta, istniejąca już tradycja tych Sympozjów oraz serdeczna atmosfera wśród uczestników tego wydarzenia medycznego. Organizację czterech ostatnich Sympozjów Naukowo- Szkoleniowych powierzyłem Firmie Symposium Cracoviense i z uznaniem stwierdzam, że w pełni zostały spełnione oczekiwania, wymagania i życzenia Komitetu Naukowo- Organizacyjnego i moje własne, jako Przewodniczącego i twórcy tych spotkań. Ilość uczestników w każdym roku zwiększa się i sięga już ponad tysiąc. Z tą liczbą osób do zarejestrowania, zakwaterowania, przewiezienia, wyżywienia, ugoszczenia, z zapewnieniem sprawnej recepcji i profesjonalnej obsługi Firma Symposium Cracoviense radzi sobie doskonale.(...)  Z całą odpowiedzialnością wyrażam i podpisuj niniejszą rekomendację dla Firmy Symposium Cracoviense i polecam ich organizatorom dużych, polskich i międzynarodowych spotkań naukowych i towarzyskich.

Prof. dr hab Ryszard Kurzawa

XVIIth Congress Association Internationale de Bibliophilie, wrzesień 2011, Kraków - Warszawa, 150 uczestników

Spoglądając wstecz do XXVII Kongresu AIB (Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów) czuję się wielce zobowiązany, aby stale powtarzać moją szczerą wdzięczność i prawdziwe uznanie za Wasz godny podziwu sukces tego niezapomnianego wydarzenia i Waszą prawdziwą polską gościnność. Wszyscy uczestnicy wyjechali pod ogromnym wrażeniem wyjątkowych możliwości kulturalnych, które dzięki Wam były dla nas osiągalne. Wasz wspaniały kraj jest pełen skarbów, fantastycznego dziedzictwa i ludzi o gorących sercach. Te wszystkie elementy pozostaną w naszych wspomnieniach na zawsze i wyzwalają pragnienie, aby ponownie odwiedzić Polskę. To było ogromne  szczęście dla AIB, że to firmie Symposium Cracoviense powierzono zadanie organizacji Kongresu i tury pokongresowej. Dzięki Wam to wydarzenie przebiegło płynnie i stało się sukcesem.

Walter Leu - Sekretarz Kongresu

32nd UNITAB Congress, 14-16 października 2010, Kraków, 400 uczestników

Pragnę gorąco podziękować firmie Symposium Cracoviense za niezwykle profesjonalne przygotowanie i obsługę 32 Kongresu UNITAB (Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Plantatorów Tytoniu). Konferencja odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w dniach 14-16 października 2010 r, zgromadziła blisko 400 delegatów i zaproszonych gości (wśród nich Eurodeputowani, Posłowie i Senatorowie oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W imieniu Komitetu Organizacyjnego wyrażam wielskie uznanie dla fachowości, sumienności, życzliwości oraz sprawności organizacyjnych osób zaangażowanych w przeprowadzenie naszego Kongresu. 

Przemysław Noworyta - Dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu

16th International Congress on Sound and Vibration (ICSV16), 5-9 lipca 2009, Kraków, 800 uczestników

Jako Przewodniczący kongresu 16th International Congress on Sound and Vibration (ICSV16), pragnę wyrazić wdzięczność firmie Symposium Cracoviense za pomoc w zorganizowaniu Kongresu i przyczynienie się do jego sukcesu. Firmę Symposium Cracoviense wybrałem spośród wielu firm o podobnym profilu działalności, do których zwróciłem się z prośbą o przygotowanie oferty na obsługę organizacyjną i administracyjno-finansową kongresu . Propozycja zgłoszona przez Symposium Cracoviense zdecydowanie przewyższała pozostałe, zarówno pod względem wielostronności podejścia, jak i kosztów własnych. Kongres ICSV16 organizowany jest corocznie w różnych krajach na całym świecie.. Mając więc bogate doświadczenie, Międzynarodowy Komitet Organizacyjny z podziwem przyglądał się pełnej zaangażowania pracy Symposium Cracoviense przez cały trzyletni okres poprzedzający Kongres.(..) Organizując w przyszłości podobną imprezę  bez wątpienia chciałbym ponownie skorzystać z usług Symposium Cracoviense.

Prof. hr hab inż. Marek Pawełczyk - Przewodniczący ICSV 2016, Wiceprezes International Institute of Acoustics and Vibration

XVII Doroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia  dla Kształcenia Międzynarodowego (EAIE) 

Pragnę wyrazić podziękowanie pracownikom Pani Firmy, a także Szanownej Pani Prezes osobiście, za rzetelność i profesjonalne podejście do powierzonych zadań w zakresie obsługi hotelowej i turystycznej gości XVII Dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia  dla Kształcenia Międzynarodowego (EAIE) w dniach 14-17 września 2005 r, której organizatorem był Uniwersytet Jagielloński. To niełatwe  zadanie – w ciągu trwania konferencji Pani firma obsłużyła ponad 1400 gości, organizowała transfery lokalne i wycieczki turystyczne dla 528 osób – zrealizowane zostało z najwyższą starannością, z uwzględnieniem wszelkich uwag i wymagań zarówno Uniwersytetu jak i naszych partnerów z European Association for International Education. Booking hotelowy konferencji zyskał wysoką ocenę organizatorów i przybyłych z całego świata uczestników konferencji. Goście ocenili wysoko zwłaszcza elastyczność w realizacji różnorodnych żądań oraz życzliwą i miłą obsługę. Jeszcze raz dziękuję za owocną współpracę, która dała tak doskonałe efekty.

Prof. dr hab. Karol Musioł - Rektor  Uniwersytetu Jagiellońskiego