Złoty Sponsor

PROGRAM


10.00-10.30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI połączone z Mikołajowym powitaniem przez Artystów Krakowskich

10.30-12.00 SESJA I Pokrzywka - objaw czy choroba?

Prowadzący: prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz, dr hab. med. Ewa Czarnobilska, prof. UJ

1.Pokrzywka w chorobach alergicznych

Prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz  30 min

2.Pokrzywka w schorzeniach autozapalnych i autoimmunologicznych

Dr n. med. Magdalena Strach  30 min

3.Choroby autoimmunologiczne tarczycy a pokrzywka

Dr hab. med. Elwira Przybylik-Mazurek  30 min

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.40 SESJA II Obrzęk naczynioruchowy

Prowadzący: prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk, prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek

1.Obrzęk naczynioruchowy alergiczny i niealergiczny

Prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz  20 min

2.Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u dzieci – przypadki kliniczne

Dr hab. med. Ewa Czarnobilska, prof. UJ  20 min

3.Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u dorosłych – przypadki kliniczne

Dr n. med. Marcin Stobiecki  20 min

4."Novartis - nowa, lepsza rzeczywistość dla pacjentów z ciężką astmą alergiczną” - prezentacja filmu  Magdalena Teterko-Walczak  10 min

13.40-14.20 Przerwa – Lunch

Poster: Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej w Kopalni Soli “Wieliczka” na tolerancję wysiłku u pacjentów z astmą oskrzelową – doniesienie wstępne

Dr Joanna Kin-Dąbrowska, dr Jolanta Czerwik, mgr Magdalena Kostrzon

14.20-15.50 SESJA III  Nowoczesne metody diagnostyki alergologicznej

Prowadzący: prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek, dr hab. biol. Dorota Myszkowska

1.Komponenty alergenowe w diagnostyce chorób alergicznych

Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk  30 min

2.Nadwrażliwość na leki – wytyczne i praktyka

Dr hab. med. Grzegorz Porębski  20 min

3.Test aktywacji bazofilów w diagnostyce alergologicznej

Dr n. med. Małgorzata Bulanda, dr hab. med. Ewa Czarnobilska, prof. UJ  20 min

4.Wpływ czynników środowiskowych na modyfikacje ekspozycji na alergeny pyłkowe

Dr hab. biol. Dorota Myszkowska, mgr Monika Ziemianin  20 min