Nasz zespół

Firmę tworzy doświadczony zespół, od wielu lat zajmujący się organizacją krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji, sympozjów. Ich perfekcyjna praca pozwala nam osiągać sukcesy organizacyjne, wyrażane przez uczestników i zleceniodawców, po realizowanej imprezie.

Wyrażamy nadzieję, że nasze doświadczenie i dobra znajomość warunków spotkań naukowych, pozwoli na zaproponowanie oferty lepszej i bardziej wiarygodnej w stosunku do innych firm. Symposium Cracoviense wprowadza zasady zrównoważonego rozwoju w organizacji kongresów. Promujemy wśród naszych dostawców społeczną odpowiedzialność biznesu, i jeśli to tylko jest możliwe staramy się stosować podczas organizacji kongresów rozwiązania przyjazne środowisku.

Organizowaliśmy spotkania gromadzące od 100 do 2000 uczestników. Mamy ambicje, aby każde przez nas organizowane spotkanie nie było powielane, aby miało swoisty koloryt, jednak z zachowaniem wypracowanej już wcześniej tradycji. Dbamy, aby nasza łacińska nazwa Symposium Cracoviense kojarzyła się ze starą sentencją Expertis credite i niech czyny, a nie słowa świadczą o nas.

Prezes Zarządu

Anna Jędrocha

tel. 48 12 4227600

anna.jedrocha@symposium.pl


Dyrektor sprzedaży i marketingu

Zofia Cześnikiewicz

tel.kom.48 603 845 109

zofia.czesnikiewicz@symposium.plGłówna Księgowa

Joanna Galewicz

tel. 48 12 4227600

ksiegowosc@symposium.pl

Senior Project Manager

Kamilia Dudek

tel.kom.48 660 731 045

kamilia.dudek@symposium.pl

Senior Project Manager

Agnieszka Bryk

tel.kom.48 666 056 444

agnieszka.bryk@symposium.pl

Project Manager

Małgorzata Małek

tel.kom.48 603 845 108

malgorzata.malek@symposium.pl


Misja Firmy


Nasze wartości:

Symposium Cracoviense pragnie być znaczącym uczestnikiem sektora usług w zakresie stosowania najlepszych praktyk środowiskowych poprzez promowanie pozytywnej kultury środowiskowej, niosącej korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Symposium Cracoviense wprowadza zasady zrównoważonego rozwoju w organizacji kongresów. Promujemy wśród naszych dostawców społeczną odpowiedzialność biznesu, i jeśli to tylko jest możliwe staramy się stosować podczas organizacji kongresów rozwiązania przyjazne środowisku.

Firma nasza zobowiązuje się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska oraz zarządzać swoimi działaniami operacyjnymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi środowiska.

Nasze cele:

Stałe ocenianie i nadzorowanie tych aspektów swojej działalności, które mają wpływ na środowisko, a mianowicie:

  • minimalizowanie zanieczyszczenia emitowanego do powietrza;
  • w miarę możliwości ograniczanie zużycia energii i wody;
  • redukowanie ilość wytwarzanych odpadów i właściwa ich utylizacja;
  • jasne sprecyzowanie odpowiedzialności, zadań oraz przeglądu naszej działalności na rzecz ochrony środowiska
  • zapewnienie wszystkim pracownikom materiałów i wytycznych, dających ogólną świadomość dotyczącą zagadnień ochrony środowiska;
  • branie pod uwagę aspektów środowiskowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszych inwestycji i zakupów;
  • zachęcanie naszych dostawców i podwykonawców do wprowadzania programów wspierających nasze cele i zadania środowiskowe w sytuacjach, gdy ich działalność ma znaczący wpływ na środowisko;
  • szanowanie i uwzględnianie potrzeb i wymagań naszych klientów we wszelkich planach i decyzjach dotyczących naszych działań, które mają wpływ na środowisko;
  • wspieranie innowacji w działalności środowiskowej, w jakie zaangażowani są nasi klienci i firmy współpracujące