XI Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych  
13-15 Grudzień 2018 r., Kraków

Firma Symposium Cracoviense z profesjonalizmem zapewniła obsługę organizacyjną i finansową Sympozjum. Z należytą starannością zrealizowała program Sympozjów wraz z atrakcyjną ofertą spotkań po obradach. Transplantolodzy cenią sobie poza wymianą dwuletnich nowości w dziedzinie ich wiedzy, jeszcze odwiedzenia starego Krakowa i w 2018 roku mieliśmy okazję zgłębić wiedzę o Wyspiańskim, trafiając na jego wystawę w Muzeum Narodowym i sztukę teatralną "Wyspiański Koncert". Niewielu organizatorom spotkań naukowych udaje się tak połączyć program merytoryczny i artystyczny, a my wyjeżdżamy podwójnie ubogaceni. 
Uczestnicy wyrażali też zadowolenie z obsługi ich zakwaterowania i sprawnych czynności rejestracyjnych oraz wystawiania dokumentów finansowych. Firma dba o ciekawą oprawę graficzną materiałów konferencyjnych i oprawę plastyczną samych obrad. Z całym przekonaniem stwierdzam, że Firma Symposium Cracoviense posiada duże doswiadczenie w zakresie organizacji imprez konferencyjnych i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. 

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik - Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjów "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych".

8th Conference European Hidradenitis Suppurativa Foundation - 6-8 luty 2019 r., Wrocław

Chciałbym wyrazić swoją opinię i zarazem przekazać pozytywną rekomendację, że wydarzenie zostało zorganizowane przez Firmę Symposium Cracoviense w sposób profesjonalny, który spełnił oczekiwania zagranicznych współorganizatorów i przybyłych uczestników oraz wysokiej klasy specjalistów, tej rzadkiej jednostki chorobowej. Firma zajmowała się począwszy od wyboru miejsca obrad, przez opracowanie strony internetowej, przygotowanie materiałów promocyjnych, budowaniem stoisk firmowych, nadzór nad usługami cateringowymi, wszystkie czynności związane z zakwaterowaniem gości oraz z obsługą finansową. Symposium Cracoviense wykonało to wszystko z należytą starannością i znajomością zasad organizacyjnych. Firma obsłużyła też, bez zastrzeżeń, program merytoryczny wraz z atrakcyjną ofertą spotkań po obradach. (...) Mogę stwierdzić, zę Firma Symposium Cracoviense posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji konferencji międzynarodowych i z przyjemnością przekazuje powyższe rekomendacje. 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski - Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu

22nd European Symposium on Poultry Nutrition  
10-13 Czerwiec 2019r. , Gdańsk - 1800 uczestników

W imieniu Grupy Roboczej Żywienia Drobiu, działającej przy Europejskim Oddziale Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej oraz Zarządu Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA udzielamy w pełni uzasadnione, w pełnym przekonaniu wyróżniająco pozytywnych referencji dla zespołu firmy Symposium Cracoviense związanych z pracami planowania, logistycznymi i organizacyjnymi, dzięki którym na terenie Polski odbyło się Europejskie Sympozjum Żywienia Drobiu ESPN' 2019 w dniach 10-13 czerwca 2019 r. (...)Na uwagę zasługuje fakt wprowadzenia przez firmę Symposium Cracoviense najnowszych technik organizacyjnych (np. zastosowanie multimedialnych aplikacji komórkowych), które zostały szczególnie pozytywnie ocenione dostrzeżone w ocenie sympozjum przez uczestników. Dzięki firmie Symposium Cracoviense Europejska Grupa Robocza World's Poultry Science mogą poszczycić się realizacją na najwyższym poziomie sympozjum o zasięgu światowym, które połączyło praktykę z nauką drobiarską. W pełni rekomendujemy wyróżniająco pozytywnie firmę Symposium Cracoviense do współpracy. 

Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, dr h.c. - Prezydent PB WPSA

42. Konferencja Naukowa
Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych
z Pediatrami

Firma Symposium Cracoviense jest bardzo wysoko oceniana na krakowskim rynku organizacji spotkań naukowych, Sympozjów i Konferencji, dlatego współpracuję z nią od wielu lat. Zależy mi na profesjonalnie wykonywanej pracy, ponieważ na moich konferencjach są wykładowcy ze znaczących Uniwersytetów i Ośrodków kardiologicznych z zagranicy i z Polski. Wymagam więc zasad organizacyjnych, panujących na zagranicznych konferencjach i to zapewnia Symposium Cracoviense, stwarzając niepowtarzalny klimat spotkania m.in. poprzez wykorzystanie polskich i krakowskich akcentów. Zawsze wyróżnia ją od innych organizatorów oryginalna szata graficzna materiałów drukowanych i proponowana strona internetowa. Wiadomości są przejrzyste, dobrze skomponowane, a nawet trudna tematycznie konferencja tchnie optymizmem z powodu uśmiechniętych buziek dziecięcych czy dziecięcej poezji. (...)Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnoscią, że Firma Symposium Cracoviense spełnia moje oczekiwania i polecam ich usługi innym organizatorom. 


Prof. dr hab. Janusz Skalski - Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej. 


Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii
XII Sympozjum Szkoleniowo-Naukowe 
18-20 Kwiecień 2018 r., Kielce - 400 uczestników.

Jako współorganizator XII Akademii Dermatologii i Wenerologii - konferencji Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, która odbyła się w dniach 18-20.04.2018 r. w Kielcach pragnę zarekomendować firmę Symposium Cracoviense jako w pełni rzetelnego partnera w organizacji konferencji. 
Do zadań firmy należała kompleksowa obsługa konferencji m.in.: utworzenie i prowadzenie dedykowanej strony internetowej sympozjum, przygotowanie oprawy graficznej wydarzenia, wysyłanie zaproszeń, rejestracja on-line, korespondencja z prelegentami  uczestnikami, pozyskiwanie sponsorów i realizacja umów, rezerwacja i koordynacja zakwaterowania uczestników i prelegentów sympozjum, (...). 
Z pełną satysfakcją stwierdzam, ze współpraca w trakcie organizacji jak i podczas trwania konferencji układała się dobrze. Wszystkie powierzone Symposium Cracoviense zadania zostały wykonane z najwyższa starannością i dbałością o szczegóły. W związku z tym rekomenduję firmę Symposium Cracoviense jako rzetelnego i doświadczonego partnera do organizowania podobnych przedsięwzięć. 

Prof. nadzw. dr hab. med. Beata Kręcisz - Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

European Conference on Quality in Official Statistics Q2018, Kraków 26-29 czerwca 2018.

Urząd Statystyczny w Krakowie w dniach 26-29 czerwca 2018 roku organizował międzynarodową konferencję pt. EUROPEAN CONFERENCE ON QUALITY IN OFFICIAL STATISTICS Q2018. Firam Symposium Cracoviense Sp. z o.o.. z Krakowa, została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji oraz kompleksowej obsługi wydarzenia w zakresie: 
1. Organizacji dwudniowego spotkania Komitetu Programowego.
2. Organizacji 3-dniowej konferencji dla 450 uczestników. 
3. Organizacji 1-dniowych warsztatów tematycznych. 
Firma Symposium Cracoviense Sp. z o.o. wykazała się profesjonalizmem, doskonałą organizacją, terminowością i jakością oferowanych usług. 
Z ogromną satysfakcją polecam Symposium Cracoviense Sp. z o.o., jako sprawdzonego i rzetelnego partnera. 

Grzegorz Ruta - Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie

41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 2-4 czerwca 2016, Kraków, 1900 uczestników

Organizację logistyczną tej najważniejszej i największej imprezy polskiego środowiska radiologicznego powierzyliśmy firmie Symposium Cracoviense. Firma z powierzonego zadania wywiązała się znakomicie, a Zjazd uzyskał wręcz entuzjastyczne oceny. Co bardzo ważne również goście zagraniczni bardzo wysoko ocenili poziom organizacyjny, a byli wśród nich prezydenci European Society of Radiology oraz Radiological Society of North America – dwóch najważniejszych towarzystw radiologicznych na świecie.

Prof. dr hab. Andrzej Urbanik – Kierownik Katedry Radiologii UJ CM, Prezes Zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

World Seed Congress - Kraków 27-29.05.2015. - 1600 uczestników

Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Nasiennictwa, który odbył się w dniach 27-29 maja 2015 roku w Krakowie, dla ponad 1600 uczestników z 62 krajów, pragnę potwierdzić, że firma Symposium Cracoviense Sp z o.o. z pełnym profesjonalizmem i wysoką jakością i rzetelnością zapewniła przygotowanie i realizację kongresu. (...) Wg opinii kilkuset uczestników, którzy odpowiedzieli na przesłane ankiety satysfakcji, był to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy kongres w kilkudziesięcioletniej historii ich organizacji.  

Dr Karol Marciniak - Prezes Polskiej Izby Nasiennej

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, 11-14 października 2017, Kraków

Jako Organizator międzynarodowego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbył się w Krakowie w terminie: 11-14 października 2017 roku, pragnę zarekomendować firmę Symposium Cracoviense Sp. z o.o. jako w pełni profesjonalnego i rzetelnego partnera w organizacji konferencji. (...) Dzięki staraniom Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Kongres stał się wielkim sukcesem, co zostało ujawnione w podziękowaniach od uczestników. Z pełną odpowiedzialnością potwierdzam że wszystkie powierzone zadania zostały wykonane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły oraz pragnę polecić usługi firmy Symposum Cracoviense Sp. z o.o. innym organizatorom podobnych wydarzeń.

Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski - Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP) - 31.08.-4.09.2015. Warszawa - 1200 uczestników

Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 66 Zjazdu EAAP, który odbył się w dniach 31.08.-4.09.2015. na terenie kampusu SGGW w Warszawie pragnę potwierdzić, że firma Symposium Cracoviense Sp z o.o. z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością zapewniła przygotowanie i realizację Zjazdu. Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Zootechniczne. W wydarzeniu wzięło udział prawie 1200 uczestników z 60 krajów.(...) Z pełną odpowiedzialnością mogę rekomendować usługi firmy Symposium Cracoviense innym organizatorom podobnych wydarzeń. Organizacja tak dużego kongresu wymaga profesjonalnej usługi, z której rekomendowana Firma w pełni się wywiązała.

Prof dr hab Roman Niżnikowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - 11-14.05.2016 - Wrocław - 1500 uczestników

10 Spring Symposium  of European Academy of Dermatology and Venereology - 23-25.05.2013. Kraków - 1800 uczestników

Z wielką przyjemnością udzielam pełnych rekomendacji firmie Symposium Cracoviense, z którą Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu współpracują od szeregu lat. Wraz z Symposium Cracoviense organizowaliśmy dwa zjazdy ogólnopolskie PTD oraz 10 Sympozjum EADV. Symposium Cracoviense to firma profesjonalna, posiadająca w pełni wykwalifikowany zespół. Organizacja w/w zjazdów przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze. Na szczególną uwagę zasługuje artystyczny, wysublimowany gust organizatorów, rzetelność organizacji i pełna przejrzystość finansowa.

Prof. dr hab Jacek Szepietowski - Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu

21st World  Simmental - Fleckvieh Congress - 24-27.08.2016 Rzeszów, Arłamów - 300 uczestników

Jako Organizator 21. Światowego Kongresu Hodowców Bydła Simentalskiego, międzynarodowego kongresu, który odbył się w Rzeszowie i Arłamowie w dniach 24-27 sierpnia 2016 roku, pragnę zarekomendować firmę Symposium Cracoviense Sp z o.o. jako w pełni profesjonalnego i rzetelnego partnera w organizacji konferencji (...). Dzięki staraniom Symposium Cracoviense, Kongres stał się wielkim sukcesem na arenie międzynarodowej, co zostało ujawnione w wielu listach gratulacyjnych od członków krajów związkowych. Powodzenie tego spotkania wpłynęło również na wzrost prestiżu i umocnienie pozycji Polskiego Związku w strukturach światowych.

Edgar Beneš - Prezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego

V, VI, VII, VIII, IX, X Sympozjum "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych" Kraków, grudzień 2006 do 2016, 300-500 uczestników

Firma Symposium Cracoviense z profesjonalizmem zapewniła obsługę organizacyjną i finansową Sympozjom. Z należytą starannością realizowała program Sympozjów wraz z atrakcyjną ofertą spotkań po obradach. Uczestnicy wyrażali zadowolenie z obsługi ich zakwaterowania i sprawnych czynności rejestracyjnych oraz wystawiania dokumentów finansowych. Zadbano o ciekawą oprawę graficzną materiałów konferencyjnych i oprawę plastyczną samych obrad i imprez towarzyszących.  

Prof. dr hab Magdalena Durlik - Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

ICAR 2015 Technical Workshop, 10-12 czerwca 2015, Kraków, 400 uczestników

Jako Organizator ICAR 2015 Technical Workshop pragnę zarekomendować firmę Symposium Cracoviense jako w pełni profesjonalnego I rzetelnego partnera w organizacji konferencji. Do zadań Symposium Cracoviense należała realizacja zadań: utworzenie strony internetowej zjazdu, przygotowanie oprawy graficznej, druk materiałów konferencyjnych, rejestracja uczestników, obsługa finansowa, koordynacja programu i budżetu, organizacja recepcji zjazdu, rezerwacja i aranżacja sal konferencyjnych, organizacja wystaw, zakwaterowania, wycieczek technicznych, wydarzeń socjalnych, transportu, usług gastronomicznych, tłumaczeń symultanicznych. Z pełną odpowiedzialnością mogę potwierdzić wykonanie powyższych zadań z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły oraz polecić usługi firmy Symposium  Cracoviense innym organizatorom podobnych wydarzeń.

Ewa Kłębukowska – Dyrektor, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

7th Forum Acusticum, 7-12 września 2014, Kraków, 750 uczestników

Pragnę potwierdzić, że firma Symposium Cracoviense z pełnym profesjonalizmem i wysoką jakością oraz rzetelnością zapewniła przygotowanie i realizację konferencji. Zakres usług wykonanych przez firmę obejmował: rejestrację uczestników, wystawców, obsługę finansową, rezerwację zakwaterowania i wycieczek, rezerwację i aranżację sal konferencyjnych, organizację wydarzeń socjalnych, organizację recepcji kongresu, zapewnienie usług gastronomicznych, transport uczestników, oprawę graficzną i logistyczną. Wyrażamy podziękowanie firmie Symposium Cracoviense za współpracę i polecamy jej usługi w zakresie organizacji konferencji naukowych.

Dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. AGH, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego